Soutěž s Protectem

Vydělejte si 500 Kč za doporučení!

Co proto udělat?

Stačí nasdílet a dát like našim příspěvkům na facebooku – www.facebook.com/ProtectCzechRepublic

Jakmile nám zákazník řekne, u koho příspěvek viděl, máte vyděláno.

Pravidla soutěže

1) Akce probíhá v období od 15. 10. 2015 do odvolání.

2) Odměnu ve výši 500,- Kč získá doporučovatel od společnosti PROTECT Czech Republic s.r.o. v případě, že doporučí klienta, který u naší společnosti zrealizuje a řádně zaplatí zakázku, jejíž kalkulace přesáhne 10 000,- Kč bez DPH. A budou splněny podmínky popsané v tomto dokumentu.

3) Odměna se uděluje vždy za zakázku realizovanou na konkrétním objektu. Přičemž za jeden objekt je možné udělit nejvýše jednu odměnu.

4) Odměna bude vyplacena po uhrazení realizované zakázky ze strany doporučeného klienta. A to po vzájemné dohodě buď bankovním převodem, nebo v hotovosti.

5) Doporučený klient je fyzická nebo právnická osoba, která nesplňuje podmínky vztahující se na stávajícího zákazníka.

6) Doporučovatel je fyzická nebo právnická osoba, která na sociální síti facebook sdílí příspěvky společnosti PROTECT Czech Republic s.r.o. v minimálním množství 1 za měsíc, nebo je naším stávajícím zákazníkem v období max. 12 měsíců zpětně od vystavení faktury.

7) Doporučovatel má právo získat odměnu pouze za předpokladu, že Doporučený klient zašle jeho jméno a kontaktní údaje na jednu z následujících emailových adres: info@protectglobal.cz, obchod@protectglobal.cz. A to před každou zakázkou realizovanou na objektu, na který nebyla odměna čerpána.

8) Společnost PROTECT Czech Republic s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodů akci zrušit a to s okamžitou platností. Přičemž o této skutečnosti bude informovat na svých internetových stránkách aktivni-zabezpeceni.cz

9) Společnost PROTECT Czech Republic s.r.o. si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv upravit či změnit.

10) Pro další informace a případné dotazy se účastník akce může obrátit na emailovou adresu: obchod@protectglobal.cz


Zaslat nezávaznou poptávku
PROTECT Czech Republic s.r.o.
IČ: 01508920
Tel.: +420 481 121 131
E-mail: info@protectglobal.cz
Petr Němeček
© 2015
fb-logo